REFERENCE


Šole, ustanove, zavodi

Objekt Naročnik Vrsta del Leto izvedbe Vrsta gradnje Slika
OŠ Cerklje ob Krki OŠ Cerklje ob Krki grad-obrt-inst 1997 Adaptacija
Prostori za pridržanje PP Krško, Trebnje, Brežice Ministrstvo za notranje zadeve grad-obrt-inst 1998 Adaptacija
Gimnazija Brežice Ministrstvo za šolstvo grad-obrt-inst 1999 Obnova
APP Brežice APP Brežice grad-obrt-inst 1999 Adaptacija
Zdravstveni dom Brežice Občina Brežice grad-obrt-inst 2000 Adaptacija
Splošna bolnišnica Brežice JZZ Splošna bolnišnica Brežice grad-obrt-inst 2001 Obnova
Lekarna Brežice Lekarna Brežice grad-obrt-inst 2002 Novogradnja
Večnamenska dvorana Veliki Podlog Občina Krško grad-obrt-inst 2003 Novogradnja
OŠ Kapele Občina Brežice grad-obrt-inst 2004 Novogradnja
Kulturni dom Brežice Občina Brežice grad-obrt-inst 2004 Obnova
Knjižnica Brežice Občina Brežice grad-obrt-inst 2006 Novogradnja
Lekarna Brežice Lekarna Brežice grad-obrt-inst 2006 Obnova
Zdravstveni dom Sevnica Občina Sevnica grad-obrt-inst 2006 Adaptacija
Knjižnica Sevnica Real Novo mesto grad-obrt-inst 2007 Novogradnja
OŠ Brežice Občina Brežice grad-obrt-inst 2008 obnova
Večnamenska dvorana Dolenja vas KS Dolenja vas grad-obrt-inst 2009 Novogradnja
Rekonstrukcija kuhinje Bolnišnice Brežice JZZ Splošna bolnišnica Brežice grad-obrt-inst 2008 obnova
Vrtec Kostanjevica Občina Kostanjevica grad-obrt-inst 2014 Novogradnja
OŠ Studenec Občina Sevnica grad-obrt-inst 2014 Energetska sanacija
Kulturni dom Artiče Občina Brežice grad-obrt-inst 2015 Adaptacija

Promocijski video ob 25-letnici podjetja