REFERENCE


Objekti naravne in kulturne dediščine

Objekt Naročnik Vrsta del Leto izvedbe Vrsta gradnje Slika
Grad Pišece Ministrstvo za kulturo grad-obrt-inst 2008-2013 Obnova
Grad Rajhenburg Občina Krško obrt-inst 2012 Obnova
Mencingerjeva hiša Občina Krško grad-obrt-inst 2012 Obnova
Valvasorjev kompleks Občina Krško grad-obrt-inst 2010 Obnova
Kapela Leskovec Župnija Leskovec grad-obrt-inst 2010 Novogradnja
Cerkev Sv. Treh kraljev Brunk - obnova zvonika ŽU Radeče grad-obrt-inst 1998 Obnova
Vodovodni stolp Brežice Občina Brežice grad-obrt-inst 1998 Obnova
Grad Brežice Občina Brežice grad-obrt-inst 1999 Obnova
Cerkev sv. Jurija, Močvirje ŽU Škocjan grad-obrt-inst 2001 - 2002 Obnova
Samostan Kostanjevica Ministrstvo za kulturo grad-obrt-inst 2001 Obnova
Cerkev sv. Mihaela, Pišece ŽU Pišece Gradb.dela 2002 Adaptacija
Cerkev v Šentjanžu ŽU Šentjanž grad-obrt. dela 2002 Obnova
Valvazorjeva hiša Krško Občina Krško grad-obrt. dela 2001-2005 Sanacija
Grad Pišece Ministrstvo za kulturo grad-obrt-inst 2002-2007 Obnova
Grad Bizeljsko Ministrstvo za kulturo grad-obrt-inst 2003-2004 Obnova
Cerkev sv.Ane Okič ŽU Boštanj grad-obrt-inst 2005 Obnova
Hotel Grad Otočec Terme Krka grad-obrt-inst 2007 Obnova
Cerkev Velika Dolina ŽU Velika Dolina grad-obrt 2015 Adaptacija
Spominski park Podbočje Občina Krško grad-obrt-inst 2015 Novogradnja

Promocijski video ob 25-letnici podjetja