SL-inženiring Boršt, d.o.o. – skoraj 30 let poslovanja

Podjetje SL-inženiring Boršt, d.o.o. s sedežem na Borštu v občini Brežice je leta 1991 ustanovil Silvester Lopatič, in sicer takoj po osamosvojitvi države, ko so gradbena podjetja zaradi vojn v bivši skupni državi Jugoslaviji in političnih sprememb v vzhodni Evropi izgubila trge in jih je večina propadla. Potrebno se je bilo prilagoditi takratni situaciji in se opreti na lastne sile.

Glavna dejavnost podjetja je izvajanje del v gradbeništvu s poudarkom na visokih gradnjah. V prvih petih letih je podjetje minimalno poslovalo, konec leta 1996 pa se je v podjetju zaposlil njen lastnik Silvester Lopatič in kmalu zatem še njegova žena Meta. Dela je bilo vse več in tako so se iz leta v leto kazale potrebe po zaposlitvi novih delavcev. Število zaposlenih se je večalo, prihodki so z leti naraščali in dosegli v letu 2007 vrednost več kot 10 milijonov evrov, kar je za takratnih 10 zaposlenih delavcev izreden dosežek.

Z večanjem realizacije in delovne sile se je pokazala prostorska stiska in zato so se leta 2003 preselili v lastni novozgrajeni sodobni objekt v Krškem, kjer so ustanovili tudi svojo poslovno enoto. S povečanjem delovne sile, pridobitvijo novih prostorov ter ekspanzije v gradbeništvu je imela družba vse pogoje za razvoj in rast. Posle so pridobivali po celi Sloveniji. Gradili so poslovne, trgovske, industrijske, stanovanjske in družbene objekte, pomembna dejavnost pa je bila tudi obnova kulturnih spomenikov, kar družbo uvršča v sam vrh slovenskega gradbeništva.

V letu 2005 se je družba z gradnjo stanovanjsko-poslovnih objektov usmerila tudi v gradnjo za trg. Povpraševanja po stanovanjih in poslovnih prostorih je bilo veliko, prodaja je dobro tekla vse do nastopa gospodarske recesije v letu 2009, ki pa jo podjetje dobro premošča. Izvedli so številne večstanovanjske objekte – v Brežicah (pri Sparu, Naselje Trobentica), Sevnici, Krmelju in Krškem. Največji investicijski projekt v zadnjih letih je bila umestitev v prostor in izgradnja trgovskega centra Spar v Logatcu.

V 29 letih delovanja je podjetje izvedlo več kot 750 zaključenih projektov.

Prihodnost družbe je usmerjena v prilagajanje potrebam na trgu ter ohranjanje kapacitete z iskanjem del še na drugih gradbenih področjih. Glede na to, da je glavna dejavnost podjetja izvajalski gradbeni inženiring, je zanj pomembna dobra organizacija, logistika, poznavanje materialov in spremljanje novosti glede gradbenih materialov. To je bila ves čas odlika podjetja, kar mu priznavajo tudi investitorji, ki se ob novih investicijah ponovno obračajo nanj, ker vedo, da bodo za svoj denar dobili tisto, kar si želijo ali pa še več. Vse posle podjetje izvaja s solidnimi, preverjenimi podizvajalci največ iz posavske regije. Kadrovsko je podjetje sposobno prevzeti najzahtevnejša gradbena dela in v tej smeri se bo še krepilo. V vsem času delovanja, povečanju zaposlenih in nastanku gradbene krize podjetje ni odpustilo nobenega delavca. Ker gre za družinsko podjetje in nadaljevanje tradicije gradbeništva, saj se je v podjetju zaposlil tudi sin Jure, prav tako univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, je cilj podjetja obdržati število zaposlenih, kader pa še dodatno strokovno usposobit.

Podjetje je bilo in je kljub recesijam še vedno eno najboljših plačnikov v gradbeništvu in svoje obveze do podizvajalcev in do države redno izpolnjuje, kar je tudi ena največjih odlik. Podjetje ima velik posluh za donacije v zdravstvo in humanitarne namene, za sponzorstvo športnim, gasilskim, kulturnim in drugim društvom ter s svojimi sredstvi pomaga h krepitvi družabnega življenja.

Ker se je lastnik podjetja Silvester Lopatič v svojem življenju dolga leta ukvarjal z glasbo, je na Borštu na Lopatičevi domačiji v starem gospodarskem objektu,zgradil lastni snemalni studio – Studio Štala za snemanje glasbe, ki ga vodi njegov sin Rok. Iz posnetkov tega studia se širijo zvoki po radijskih valovih po celi Sloveniji in tudi izven, saj so tu posnetke naredili znani slovenski glasbeniki. Promocijski video ob 25-letnici podjetja

Promocijski video ob 25-letnici podjetja